Suomen Meripelastusseuran nuorisotoiminta

Suomen Meripelastusseuran nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota nuorille mielekästä ja haastavaa toimintaa sekä meripelastusaatteen että turvallisen vesillä liikkumisen parissa. Toiminta suunnitellaan nuorten lähtökohdista eri ikävaiheet huomioon ottaen siten, että jokaiselle osallistujalle järjestetään innostavia ja palkitsevia hetkiä. Mukaan nuorisotoimintaan voi tulla 10-15 -vuotiaana. Nuorisojäsenet on jaettu iän mukaan tampeiksi (10-12 -vuotiaat) ja jöölingeiksi (13-15 -vuotiaat). Meripelastusseuran koulutuskaavion mukaisesti 16-vuotiaana nuori voi siirtyä suoraan meripelastusalukselle harjoittelijaksi.

SMPS:n nuorisotoiminnan määritelmän mukaan nuorisotoiminta on kehittävää, luovaa ja määrätietoista toimintaa meripelastusaatteen parissa. Se mahdollistaa pyyteettömän, ihmisläheisen ja turvallisen oppimisen veneilykulttuuriin. Valtakunnalliset nuorisoleirit ja –purjehdukset tarjoavat mahdollisuuden tutustua muiden jäsenyhdistysten nuorisojäseniin ja erilaisiin vesialueisiin. Meripelastustaitokilpailut kokoavat yhteen jäsenyhdistykset ja tarjoavat motivaation myös nuorisokoulutukselle.

Suomen meripelastusseuran nuorisokoulutus luo perustan veneilytaitojen oppimiselle ja myöhemmälle toimimiselle pelastusaluksen miehistössä. Nuorisokoulutus sisältää monipuolisesti erilaisia aihealueita:

  • Ensiapukoulutuksen tarkoituksena on opettaa avun hälyttäminen, pienten vammojen hoito ja harjoitella elvytystä.
  • Hengenpelastustehtävät opettavat monipuolisesti vedestä pelastamista ja pelastautumista.
  • Merenkulun harjoituksissa tutustutaan merikarttaan, navigointiin ja turvalliseen liikkumiseen vesillä.
  • Monipuoliset uintitehtävät vahvistavat uimataitoa. Hyvä uimataito on yksi tärkeimmistä ja halvimmista vesillä liikkujan henkivakuutuksista.
Tekninen toteutus: W3 Group